Over Arch ID

Het architectenbureau Arch ID bv is in 1996 opgericht door Ir. Wido Dorigo, architect. 

Sinds haar oprichting heeft Arch ID een groot aantal projecten uitgevoerd in België en Nederland, maar ook projecten in Frankrijk, China en elders. De projecten omvatten nieuwbouw en uitbreidingen, verbouwingen en inrichtingen. Daarnaast treedt Arch ID op  als Project Management en Cost Consultant. 

De naam Arch ID heeft verschillende betekenissen. Voor de hand ligt dat Arch ID staat voor Architect Ir. Dorigo, de naamgever aan het bureau.

Belangrijker in de naamgeving is het weergeven van de eigenheid van Arch ID

ID in haar naam staat voor IDee; de architecturale ideeën van architect Dorigo, die erop gericht zijn de wensen van de opdrachtgever zo goed mogelijk vorm te geven, rekening houdend met de vele factoren die op de opdracht van invloed zijn.

ID staat ook voor IDentiteit; het zijn de ideeën die uiteindelijk de identiteit van Arch ID, van architect Dorigo, het best weergeven. Ideeën die tot stand komen door de betrokkenheid met de opdracht en de Bouwheer, in in de werkwijze van Arch ID en in de details, die uiteindelijk de kwaliteit van een project bepalen.

Op basis van deze principes heeft Arch ID met meerdere Bouwheren uit België, Nederland, maar ook van elders, langdurige samenwerkingen weten op te bouwen. De talenkennis van architect Dorigo maakt het voor Arch ID zonder meer mogelijk is opdrachten in verschillende talen te beheersen.

Onze projecten

Herinrichting en Rebranding,

Nieuwbouwprojecten en uitbreidingen,

Project management en Cost Consultancy.