Beobank Ixelles

Rebranding Beobank (2)

Het ontwerpen en opvolgen van de  uitvoering van de (her)inrichting van de filialen van Beobank.

Bouwheer: Beobank nv, Brussel, België.

Uitvoering: 2017 en gaande

De vernieuwing van het kantorennet van Beobank in België, in totaal ca. 65 kantoren, waarvan vandaag een 8-tal uitgevoerd, det invoering van het nieuwe “cash-less" en “paper-less" concept, wat een veel opener kantoor mogelijk maakt. 

Op basis van haalbaarheidsstudies worden de mogelijkheden of onmogelijkheden van de aangewezen locaties in beeld gebracht, met behulp van inrichtingsvoorstellen, een raming en een planning. Als een akkoord volgt, worden de plannen verder uitgewerkt, de uitvoering voorbereid en de werken opgevolgd, inclusief het financiële kader.

Voltooide locaties: Aalst, Elsene-Louizalaan, Mechelen, Lier, Luik, St. Niklaas, Ukkel en Waver.
De locatie Ukkel is na de verbouwing op vrijdag 17 juli 2020 geopend voor klanten
In september 2020 zal de volgende locatie verbouwd worden, in Knokke-Heist.